Disclaimer

Disclaimer Breaking Science

Aansprakelijkheid

Het Internetplatform “Breaking Science” is een initiatief van essenscia vzw, de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences en wordt gecofinancierd door Co-valent, het Vormingsfonds voor werknemers in de chemie, kunststoffen en life sciences (hierna samen genoemd de “Iniatiefnemers”). Het Interplatform omvat deze website, en alle informatie verspreid in naam van Breaking Science via de sociale media Facebook en Twitter en is bedoeld om jongeren te sensibiliseren voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences industrie, en voor wetenschappelijke en technische studies, alsook om hen te informeren over de verschillende jobs in de sector.

De gegevens op dit Internetplatform zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige stand van kennis. Door de snelle evolutie van de wetenschappen en studierichtingen, blijft het mogelijk dat de informatie niet volledig actueel is.
De Initiatiefnemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het Internplatform. De informatie die is opgenomen is uitsluitend van algemene aard en is niet op de bijzondere situatie van een persoon of entiteit gericht en kan niet beschouwd worden als een professioneel of juridisch advies.

De Initiatiefnemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar website. De Initiatiefnemers zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. De Initiatiefnemers zullen de links naar die websites wegnemen, zodra ze kennis hebben van het illegale karakter ervan.

Privacy

Voor sommige diensten, zoals het vragen naar inlichtingen of het posten van comments op de site of via sociale media, dient u bepaalde persoonlijke gegevens te verschaffen. Deze gegevens kunnen door Breaking Science worden gebruikt om informatie te verstrekken over haar activiteiten of conferenties die u zouden kunnen interesseren en om u haar publicaties aan te bieden en toe te sturen. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, gelieve dit dan te laten weten per email: connect@co-valent.be. Bovendien heeft u steeds het recht om uw gegevens in te kijken, te verbeteren of te verwijderen uit het Breaking Science bestand door contact op te nemen via bovenstaand vermeld emailadres.

De website Breaking Science maakt gebruik van “cookies”, dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC worden bewaard. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Cookies worden in geen geval gebruikt voor commerciële of direct marketing acties. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser indien u dat wenst.

De Initiatiefnemers behouden zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, lay-out, foto’s, films, grafieken en alle andere onderdelen van het Internetplatform zijn door auteursrechten beschermd.