Analist in de farmaceutica

Beschrijving

De analist in de farmaceutica doet voorbereidend werk voor het verkrijgen van een vergunning om een geneesmiddel op de markt te brengen. Je voert analyse-opdrachten uit, die vereist zijn om te voldoen aan de regelgeving van officiële instanties die de vergunningen verstrekken. In Europa gaat het om het EMA, European Medecine Agency, in de VS is de FDA, Food & Drugs Administration, daarvoor verantwoordelijk.
Als analist werk je bij een farmaceutisch bedrijf, een zakelijke partner of onderaannemer.

Activiteiten

  • Je voert analyses uit, past daarbij nauwgezet de geijkte methodes toe en stelt rapporten op. Daarbij moeten de hygiëneregels strikt worden nageleefd.
  • Je bent verantwoordelijk voor de validering en ontwikkeling van nieuwe analytische methodes op basis van valideringsprotocols en aangeleverde informatie. Je schrijft mee de procedures uit.
  • Je valideert de resultaten voor de technieken die je beheerst, door nauwgezet het werkplan, de methode en de procedures te verifiëren en gegevens te verzamelen en te verwerken.
  • Je verzekert een volledige traceerbaarheid van je analyses en informeert regelmatig je leidinggevenden van de resultaten (ook bij afwijkende resultaten).
  • Je stelt rapporten op waarbij alle gegevens grondig zijn gecontroleerd.