Milieu-ingenieur

Beschrijving

De milieu-ingenieur is verantwoordelijk voor adviezen betreffende milieuzorg in het bedrijf. Het management en de afdelingen zoals de productie, het onderhoud en de nutsvoorzieningen,… roepen daarvoor je hulp in.
Als milieu-ingenieur volg je emissie(cijfer)s op en grijp je in bij afwijkende waarden, je stelt verbeteringsprojecten voor en je bent verantwoordelijk voor de meet- en detectieapparatuur. Je speelt in dit alles een motiverende rol voor collega’s.
Een milieu-ingenieur kan soms tot een breder team behoren en gespecialiseerd zijn in bepaalde deelaspecten zoals bijvoorbeeld geluid, water(zuivering), lucht of bodem.
Je bent als milieu-ingenieur ook betrokken bij de communicatie met allerlei externe stakeholders. Naast de wetgevende en controlerende autoriteiten (bv. milieu-inspectie) horen daar soms ook de buurtbewoners en zelfs actiegroepen bij.
Je werkt in een kantoor binnen de onderneming, maar je komt overal in de fabriek: zowel op de werkvloer als bij de directie. Ook buiten de fabriek word je soms afgevaardigd om het bedrijf te vertegenwoordigen bij werkgroepen of comités over milieukwesties.

Activiteiten

  • Je volgt de wetgeving met betrekking tot milieu op en past deze toe.
  • Je zorgt ervoor dat interne milieurichtlijnen opgevolgd worden.
  • Opzoekwerk en rapportering zijn een essentieel onderdeel van de job.
  • Je hebt veel contact met externe milieudeskundigen en soms speel je hier een coördinerende rol.
  • Je houdt de vinger aan de pols van de milieuprestaties van de onderneming.