Onderhoudstechnicus

Beschrijving

Het takenpakket van de onderhoudstechnicus omvat acties onderverdeeld kunnen worden volgens een aantal onderhoudsbenaderingen:
- correctief  (= herstellend) onderhoud: defecten opsporen in installaties, deze herstellen en de installatie weer bedrijfsklaar maken;
- preventief (= voorkomend) onderhoud: controles en acties uitvoeren op geplande tijdstippen om technische storingen te voorkomen;
- predictief (=voorspellend) onderhoud: op basis van metingen en diagnosetechnieken afwijkingen detecteren en gepast anticiperen om de functionaliteit van de installatie te borgen zonder productie-uitval;

Je speelt een belangrijke rol in het technisch operationeel houden van het productieapparaat op vlak van kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, productiviteit en veiligheid. Je staat in voor het onderhoud van een productieapparaat of uitrusting en moet kunnen ingrijpen op meerdere soorten technische systemen die daar deel van zijn.

Je werkt enerzijds samen met meer gespecialiseerde functies intern of extern aan het bedrijf of met servicetechnici van constructeurs voor het aanpakken van minder reguliere problemen en/of complexere onderhoudsacties.

Activiteiten

  • Voert de onderhoudsprocessen (preventief, curatief en predictief) aan de installaties en machines uit

  • Controleert de werking van het materiaal, de instrumentengegevens (o.a. druk, debiet, temperatuur) en de kritieke slijtagepunten, smeringspunten.
  • Onderhoudt de machine of installatie preventief.
  • Analyseert de werking van de installatie of machine met het oog op het voorspellen van storingen op basis van indicaties via metingen
  • Formuleert aanbevelingen voor mogelijke interventies.
  • Lokaliseert een defect of storing en stelt een diagnose.
  • Vervangt, herstelt en test de defecte onderdelen en stelt ze af.
  • Voert voorbereidende tests uit voor het vrijgeven van de machine of installatie.