Vorser O&O

Beschrijving

Als vorser ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe producten, procedures of diensten.

Je werkt vaak in teamverband met andere vorsers en met laboranten. Je directe baas is de directeur Onderzoek & Ontwikkeling die verantwoordelijk is voor de O&O-strategie van het bedrijf.

Je kan doorgroeien tot projectverantwoordelijke, waarbij je gaat samenwerken met vorsers uit andere bedrijven of organisaties (partnerbedrijven, universiteiten, onderzoekscentra,…).
In sommige ondernemingen, zoals de farmaceutische bedrijven, moet je strikte kwaliteitsnormen (Good Laboratory Practices) in acht nemen en hygiënevoorschriften (steriele omgeving) volgen.

Activiteiten

  • Je bedenkt nieuwe producten (samenstelling, mengsels,…) of procedures of werkwijzes om ertoe te komen.
  • Je maakt een planning op in functie van vooropgestelde doelstellingen.
  • Je gaat op zoek naar literatuur of databanken (vb. octrooien), nieuwe ideeën om je doelstellingen te behalen.
  • In de grotere bedrijven werk je in teamverband met andere vorsers en laboranten aan wie je bepaalde taken kan toevertrouwen om nieuwe syntheses (fabricatiewijze van een samenstelling) te maken, de reactie te optimaliseren, analyses te maken,….
  • Je analyseert de behaalde resultaten en trekt conclusies om het onderzoek en de ontwikkeling te kunnen voortzetten of om een nieuwe productie te kunnen opstarten.
  • Je wordt gevraagd om als expert deel te nemen aan de productie van nieuwe producten of procedures.
  • Soms moet je samenwerken met juristen om de aanvragen voor octrooien van je nieuw product of innovatie op te stellen