Wetenschappelijke bachelor

Onder wetenschappelijke bachelors vallen alle bachelordiploma’s met wetenschappen als basisvakken zoals chemie, fysica, biochemie en -technologie, bio-ingenieurswetenschappen,…

De sector van chemie, kunststoffen en life sciences is zeer geïnteresseerd in de professionele bachelors uit deze richtingen. Je kan deze volgen aan de hogescholen en bent meteen klaar om aan de slag te gaan bij een bedrijf wanneer je je diploma op zak hebt.

Wie voor een academische bachelor in deze studierichtingen kiest, kan ook in onze sector terecht maar is vaak niet meteen inzetbaar in een bedrijf. Wie een academische bachelor heeft gevolgd, kan best zijn studies vervolmaken en een master volgen.

Sinds de Bologna-hervorming is het voortgezette onderwijs onderverdeeld in 3 grote blokken:

  • Bachelor met 180 studiepunten (3 jaar)
  • Master met 60 of 120 studiepunten (1 tot 2 jaar)
  • Doctoraat met 180 studiepunten

In Vlaanderen zijn er twee types van bachelors, afhankelijk van de hogeschool of universiteit waar je studeert.

  • Academische bachelor bij de universiteiten
  • Professionele bachelor bij de hogescholen