Wetenschappelijke master en doctor

Onder wetenschappelijke masters vallen masterdiploma’s van de exacte wetenschappen zoals chemie, biologie, fysica, geografie, geologie en wiskunde. Deze opleidingen kan je alleen maar volgen aan een universiteit. Tijdens de opleiding krijgen studenten soms de mogelijkheid om een stage bij een bedrijf te lopen. Een stage op je CV is altijd een troef om snel een job te vinden. Na je master kan je nog een doctoraat in hetzelfde studiedomein beginnen.

De sector van de chemie, kunststoffen en life science heeft een voorkeur voor wetenschappelijke masters en doctors in de chemie en biologie (vooral biotechnologie en celbiologie). Grote bedrijven zullen vaak internationaal op zoek gaan naar dergelijke profielen, vooral op doctorandi niveau. Wie solliciteert bij een bepaald bedrijf, heeft best een specialisatie gedaan in een van de domeinen waarin het bedrijf actief is.

Soms moet je een bijkomende opleiding volgen om in aanmerking te komen voor bepaalde, specifieke jobs zoals klinische studies, Good Manufacturing Practices, Good Laboratory Practices,...

Sinds de Bologna-hervorming is het voortgezette onderwijs onderverdeeld in 3 grote blokken:

  • Bachelor met 180 studiepunten (3 jaar)
  • Master met 60 of 120 studiepunten (1 tot 2 jaar)
  • Doctoraat met 180 studiepunten