Ken jij de taal van symbolen?

Ken jij de taal van symbolen?

Een beetje zeep in je ogen wanneer je een douche neemt ... dat is nooit fijn. Maar echt gevaarlijk is dat niet. Maar weet je dat er echter veel andere huishoudproducten bestaan die veel gevaarlijker zijn dan gewoon wat zeep als je ze niet op de juiste ma-nier gebruikt?

Denk maar aan onderhoudsproducten voor je woning, zoals wasmiddelen, gel of ta-bletten voor de vaatwasser, ontkalkers, lijm, javel, ruitenproducten, vloeibare ont-stoppers, verf, tuinproducten …

Maar geen paniek!  Als je weet wat de symbolen op deze chemische producten bete-kenen, kan je ze met een gerust hart gebruiken. Want jammer genoeg behoren onge-vallen veroorzaakt door deze producten in je keuken, badkamer en toilet nog altijd tot de realiteit!

Gebeurde er bij jou thuis nog nooit iets ernstigs? Zo veel te beter! Maar wist je dat het Belgisch Antigifcentrum jaarlijks meer dan 11.000 oproepen ontvangt voor ongevallen met huishoudproducten? Dat is gigantisch veel! En vooral ... te voorkomen! Daarom is het zo belangrijk om de 'taal van symbolen' te leren kennen.

Poetsvergunning

Deze bekende 'taal van symbolen' heeft uiteraard niets te maken met gebarentaal voor slechthorenden. Het gaat om de gevaarsymbolen die op de verpakking van mo-gelijk gevaarlijke producten staan. In juni kregen deze symbolen een nieuwe look. Ook zijn er voortaan negen in plaats van zeven symbolen. Een uitgelezen moment dus om ze nog eens allemaal op een rijtje te zetten. Deze kennis kan van levensbe-lang zijn!

Weet je trouwens waarom we symbolen en niet gewoon tekst gebruiken om gebrui-kers te waarschuwen? Omdat op die manier iedereen in één oogopslag begrijpt waar-over het gaat zonder dat de aanduiding in verschillende talen moeten worden gelezen of vertaald. Slim toch?

Wil je meer weten? Dan klik hier.

Meer weten? Speel dan met ons mee!

Om deze bekende veiligheidssymbolen te leren herkennen, doen we een kleine quiz. Hier zie je de nieuwe pictogrammen. In de kolom ernaast hebben we de betekenis ervan door elkaar gegooid. Kan je elk symbool met de juiste betekenis verbinden?

Verbind elk pictogram met de juiste betekenis! De juiste oplossingen vind je helemaal op het einde van dit bericht. Veel geluk!

Voordat we je de juiste antwoorden geven, kijk je best nog even naar het onderstaan-de overzicht en lees je de zinnen die bij de uitleg van de pictogrammen horen. Dat kan je helpen om het juiste pictogram bij de juiste definitie te plaatsen.

De betekenis van de sleutelwoorden:

  • Irriterend / Schadelijk: Irriterende producten veroorzaken bij di-rect, langdurig of herhaald contact jeuk, roodheid van de huid of ontstekingen. Voorbeelden: handafwasmiddelen of ta-bletten voor de vaatwasser
  • Ontvlambaar: Ontvlambare producten ontbranden ge-makkelijk als er een vlam, warmtebron of vonk in de buurt is. Voorbeelden: white spirit, aceton, smeerolie en verf in spuit-bussen (bevat brandbare oplosmiddelen)
  • Ontplofbaar: Ontplofbare producten kunnen door een vlam, schok, warmte of wrijving ontploffen. Voorbeelden: vuurwerk
  • Corrosief: Corrosieve of bijtende producten vernieti-gen de huid en slijmvliezen bij contact. Ze kunnen zeer zware brandwonden veroorza-ken. Voorbeelden: ontstopper en sterke ontkalkingmiddelen
  • Houder onder druk: Deze producten, bijvoorbeeld flessen met zuurstof, worden onder druk opgeslagen
  • Lange termijn gevaarlijk: Deze producten zijn mogelijk kankerver-wekkend, kunnen organen beschadigen en schadelijk zijn voor de voortplanting en het embryo. Voorbeelden: thinner (verfver-dunner).
  • Giftig: Giftige producten kunnen gevaarlijk voor de gezondheid of zelfs dodelijk zijn als je ze inademt, inslikt of via de huid opneemt. Voorbeelden: winterproducten met methanol zoals bepaalde antivries- en ontdooiingsmiddelen
  • Milieuschadelijk: Producten die als ze in het milieu terecht-komen, schadelijk zijn voor de organismen. Ze kunnen bijvoorbeeld vissen- of bijen-sterfte veroorzaken. Voorbeelden: bepaal-de gewasbeschermingsmiddelen
  • Oxiderend: Oxiderende producten bevatten veel zuur-stof en kunnen de verbranding van ont-vlambare of brandbare stoffen veroorza-ken. Voorbeelden: Dit zijn producten voor de professionele markt. Je kunt ze niet in de supermarkt terugvinden.

En nu volgt de oplossing van onze quiz! Voor je gemak plaatsten we de juiste definitie naast het juiste pictogram.

Het Antigifcentrum heeft zelfs een kort filmpje over dit onderwerp gemaakt:

Ben jij een echte veiligheidsspecialist?

Wat was je score?

Had je 9 juiste antwoorden? Dat is duidelijk: jij bent de primus wat veiligheid betreft. Bravo!
Lag je score tussen 6 en 8? Niet slecht, maar lees de definities van de symbolen nog een keer om een echte kampioen te worden!
Had je minder dan 6? Geen paniek! Neem je tijd om de betekenis van elk symbool te leren. In de tussentijd moet je wel extra voorzichtig zijn als je producten met deze symbolen gebruikt. Beter nog, laat je helpen door een 'primus in veiligheid'! Al deze chemische producten maken ons leven een pak gemakkelijker. Maar het is wel van belang dat je de gevaren kent! En vooral ... we moeten er samen voor zorgen dat de ongevallenstatistieken van het Antigifcentrum in dalende lijn gaan.

Toch is het altijd handig om hun telefoonnummer te kennen. Gewoon voor het geval dat ... Het Belgisch Antigifcentrum: 070-245.245

http://www.antigifcentrum.be/

Reageer

Fijn dat je van je laat horen!