Make-up zonder microplastics

Make-up zonder microplastics

Groot-Brittannië verbiedt het gebruik microplastics in cosmetica en ons land wil hen daarin volgen in 2020 De cosmeticasector wil microplastics (kleine plastic deeltjes) die niet biologisch afbreekbaar zijn tegen 2020 volledig vervangen in afspoelbare cosmetica en mondproducten. Er is hiervoor een akkoord ondertekend om dit doel waar te maken.

In het Verenigd Koninkrijk staan ze al verder en mogen fabrikanten van deze producten geen microplastics meer gebruiken. Producten die deze minuscule plasticdeeltjes bevatten (bv. : scrubproducten, tandpasta’s, …) zijn zeer schadelijk voor het milieu. Microplastics uit verzorgingsproducten worden vaak via de afvoer weggespoeld, waardoor ze uiteindelijk in het milieu en ook in de oceanen belanden. Ze zijn schadelijk voor dieren die ze binnenkrijgen (bv: vissen,…) en belanden dan ook in de menselijke voedselketen.

DETIC, de Belgisch-Luxemburgse sectorvereniging, engageert zich in de eerste plaats om microplastics in afspoelbare cosmetica en mondproducten volledig te vervangen tegen 2020. De ondertekenaars van het akkoord verbinden zich er ook toe om een sensibiliseringscampagne op te zetten voor de vervanging van microplastics, dat zicht richt op de bedrijven.

In de Europes Unie wordt er al jaren gesproken over een verbod van deze microplastics in cosmeticaproducten, maar dat is nog steeds niet uitgemond in een wetgeving. Wel zijn er in diverse landen plannen om een verbod in te stellen. Met het akkoord heeft ons land al vast een eerste belangrijke stap gezet.

Reageer

Fijn dat je van je laat horen!

Wil je werken in de chemie en de life sciences?