The legacy van Stephen Hawking. Wat een grandioos wetenschapper ons naliet.

The legacy van Stephen Hawking. Wat een grandioos wetenschapper ons naliet.

Een icoon in de wetenschap

Triggerde het nieuws over het overlijden van deze briljante wetenschapper ook bij jou
een verlangen om deze bijzondere figuur en grensverleggende wetenschapper beter te leren kennen? Wil jij ook weten wat deze natuurkundige dreef in zijn zoektocht naar het ontstaan van het heelal? Fascineert het je ook dat hij, niettegenstaande de beperkingen die z’n ziekte met zich meebracht, er toch in slaagde om tot baanbrekende inzichten te komen en zo een icoon van de wetenschap werd? Wij verzamelden alvast een aantal markante feiten over een markante man.

Wist je dat Stephen Hawking die 76 werd, op pi-dag (14 maart) overleed? Dat is een feestdag in Engeland die in het kader staat van het bijzondere wiskundige getal ‘p’ (3,14). Het kan haast geen toeval zijn dat Stephen, het wiskundig genie, op die dag aan z’n laatste reis begon. Maar wist je ook dat z’n vader, die geneesheer was, wilde dat hij geneeskunde zou studeren maar dat Stephen ervoor koos om chemie en natuurkunde te gaan studeren? Een juiste keuze. Want Stephen Hawking en wetenschappen, vormden gedurende vele jaren
een ijzersterk duo. Denk maar aan de vele wetenschappelijke ontdekkingen die hij op z’n palmares kan schrijven en waarmee hij bestaande inzichten in de zwaartekracht, zwarte gaten en de oerknal een nieuwe dimensie gaf.


Als micro en macro samenvloeien

Thomas Hertog, Professor Theoretische Fysica aan de KU Leuven, werkte nauw samen met Stephen Hawking. Hij benadrukt hoe Stephen erin geslaagd is om de zwaartekrachttheorie en de kwantumtheorie dichterbij elkaar te brengen. ”De natuurkunde van de vroege
20ste eeuw berust op 2 pijlers; de kwantumtheorie die de microscopische wereld beschrijft,
en Einsteins theorie van de zwaartekracht die de macroscopische wereld in kaart brengt. Stephen Hawking stelde zich terecht de vraag: waarom zouden we de werkelijkheid opdelen in micro en macro? Waar zou de scheiding tussen beide werkelijkheden zich dan wel situeren? Hij ontdekte dan ook dat zwarte gaten een domein zijn waar de micro- en macrowereld als het ware met elkaar versmelten en beide theorieën samenkomen. Dat nieuwe inzicht was een grote stap voorwaarts voor de kosmologie.

Niet alleen om de structuur van zwarte gaten te begrijpen heb je een allesomvattende theorie nodig die micro en macro verenigt. Ook om de oerknal, het ontstaan van het heelal,  te kunnen vatten, kan je niet zonder de holistische benadering van Hawking. De oerknal begrijpen is cruciaal want de rest van de kosmische evolutie – inclusief het ontstaan van leven – wordt heel sterk bepaald door wat er bij de oerknal is gebeurd”, zegt Thomas Hertog.

Wil je meer weten? Dan klik hier.

Hawkingstraling

Het echte Eureka-moment beleefde Stephen Hawking in 1974 toen hij ontdekte dat zwarte gaten niet volledig zwart zijn maar een zwakke thermische straling uitzenden. Voordien werd er immers van uitgegaan dat zwarte gaten gebieden waren van waaruit geen straling kon ontsnappen omdat hun extreem sterke zwaartekracht alles tegenhield. Dat Stephen Hawking het tegendeel kon bewijzen, maakte dat er een heel nieuw onderzoeksdomein in de theoretische natuurkunde tot stand kwam: de Hawkingstraling. Ook vandaag wordt er op dit gebied nog diepgaand onderzoek verricht dat ons kan helpen het ontstaan van het universum beter te begrijpen. Wil jij ook weten hoe onze aarde tot stand kwam, waar wij vandaan komen en waarom we hier zijn? Dan hou je maar beter de evolutie van dat onderzoek in de gaten.

Spaceship Earth

Samen met z’n dochter Lucy, schreef Stephen Hawking een drietal kinderboeken. In de vorm van spannende verhalen wilde hij denkbeelden over relativiteit en kosmologie toegankelijk maken voor het grote publiek. Hij was er namelijk van overtuigd dat die wetenschappelijke inzichten ons als mens konden helpen om samen tot een betere wereld te komen.
“Stephen droomde van een wereld waarin de mensheid samen met hem dat bredere, kosmische perspectief omarmt. Een wereld waarin we met z’n allen hoeders worden van onze planeet - Spaceship Earth - en beseffen dat wat ons verbindt en verenigt als mensen veel groter is dan onze verschillen”, vertelt Thomas Hertog.


Grenzeloze nieuwsgierigheid

Thomas Hertog had het voorrecht Hawkings meer dan 20 jaar te kennen. Hij ontmoette hem voor het eerst als doctoraatsstudent. Het klikte meteen en werd het begin van een hele reeks diepgaande gesprekken over het ontstaan van ons universum. Dat het heengaan van z’n ‘compagnon de route dans l’espace’ hem diep geraakt heeft, steekt Thomas Hertog niet onder stoelen of banken. Naast de kosmologische ontdekkingen die ze samen deden,
zal hij vooral de unieke persoonlijkheid van Stephen niet vergeten: “Stephen was een flamboyant avonturier. Zijn motto ‘To boldly go where Star Trek fears to tread’ vat hem goed samen. Het was z’n grenzeloze nieuwsgierigheid die hem dreef om grenzen te verleggen. Zo kwam hij op een bepaald moment tot de vaststelling dat we misschien beter de term
‘uni-verse’ door ‘multi-verse’ vervangen. Dat soort uitdagende stellingen was typisch voor Stephen.”

Ook op persoonlijk vlak wist Stephen Hawking als geen ander grenzen te verleggen. De manier waarop hij de beperkingen van z’n zenuwziekte overwon, is legendarisch.
Toen hij in 1988 z’n stem verloor, belette hem dat niet om de wereld te blijven rondreizen en z’n wetenschappelijke inzichten verder te verspreiden. “Wat een overwinning is het leven van Stephen Hawking geworden. Niettegenstaande als z’n fysische beperkingen, slaagde hij erin om de kosmische horizon van miljoenen mensen ter verruimen. Hij zal ongetwijfeld blijven voortleven in de annalen van de wetenschap. Maar daarnaast is zijn unieke prestatie als mens ook een lichtend voorbeeld voor elk van ons. De wilskracht waarmee hij z’n noodlot overwon, daar kan je alleen maar van leren”, besluit Thomas Hertog.

 

 

 

 

 

Reageer

Fijn dat je van je laat horen!