Aansprakelijkheid

Het Internetplatform “Breaking Science” is een initiatief van essenscia vzw, de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences en wordt gecofinancierd door Co-valent, het Vormingsfonds voor werknemers in de chemie, kunststoffen en life sciences (hierna samen genoemd de “Iniatiefnemers”). Het Interplatform omvat deze website, en alle informatie verspreid in naam van Breaking Science via de sociale media Facebook en Twitter en is bedoeld om jongeren te sensibiliseren voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences industrie, en voor wetenschappelijke en technische studies, alsook om hen te informeren over de verschillende jobs in de sector.

De gegevens op dit Internetplatform zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige stand van kennis. Door de snelle evolutie van de wetenschappen en studierichtingen, blijft het mogelijk dat de informatie niet volledig actueel is.
De Initiatiefnemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het Internplatform. De informatie die is opgenomen is uitsluitend van algemene aard en is niet op de bijzondere situatie van een persoon of entiteit gericht en kan niet beschouwd worden als een professioneel of juridisch advies.

De Initiatiefnemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar website. De Initiatiefnemers zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. De Initiatiefnemers zullen de links naar die websites wegnemen, zodra ze kennis hebben van het illegale karakter ervan.

Privacy

Je privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. Lees onze privacy disclaimer aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over jouw rechten als betrokkene en over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

De website van Breaking Science maakt ook gebruik van cookies. Lees daarom ook aandachtig onze Cookie policy.

Breaking Science heeft het recht om op elk moment deze Privacy disclaimer aan te passen conform de wettelijke vereisten en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op de website.
Heb je na het lezen van deze documenten nog vragen of opmerkingen, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via het contactformulier.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, lay-out, foto’s, films, grafieken en alle andere onderdelen van het Internetplatform zijn door auteursrechten beschermd.