« De meet- en regeltechnieker heeft als taak om de automatische werking van de productielijnen te waarborgen alsook de levensduur van de productielijnen te optimaliseren. »

De meet- en regeltechnicus houdt zich bezig met de planning en uitvoering van correctieve, predictieve, adaptieve en preventieve acties om de automatische werking van productie- en proceslijnen te starten, te behouden, te optimaliseren en de verwachte levensduur ervan te verzekeren.
Je assisteert bij het introduceren van nieuwe technieken en de keuze van meet- en regelapparatuur.
Meestal werk je bij minder reguliere problemen en/of complexere interventies in teamverband samen met collega’s uit het onderhoud of uit de productie.
Vanuit je expertise ondersteun je de elektromecanicien en de onderhoudstechnicus voor het geautomatiseerd gedeelte van de installaties.
Je bent betrokken bij het aanpassen en optimaliseren van de installaties (adaptief onderhoud) en bij  verbeterprojecten. Hij geeft advies bij kritisch wisselstukkenbeheer.

Activiteiten

 • Intervenieert preventief en correctief, rekening houdend met de situatie of de onderhoudshistoriek.
 • Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst.
 • Raadpleegt vaktechnische literatuur, handleidingen en lijsten van wisselstukken van de fabrikant om zijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
 • Communiceert mondeling en schriftelijk met leidinggevende(n), gebruikers, constructeurs, leveranciers en andere betrokkenen.
 • Controleert de werking van het materiaal, de instrumentengegevens (druk, debiet, temperatuur, ...) en de kritieke slijtagepunten.
 • Onderhoudt preventief de instrumentatie van de machine of installatie.
 • Analyseert de instrumentatie van de installatie of machine met het oog op het voorspellen van storingen op basis van indicaties via metingen en dataverzameling.
 • Formuleert aanbevelingen voor mogelijke optimalisatie van het geautomatiseerde proces.
 • Lokaliseert en diagnosticeert een defect of storing.
 • Test en vervangt de defecte onderdelen van de sturing en stelt ze af.
 • Voert voorbereidende tests uit voor het vrijgeven van de machine of installatie en levert advies rond onderhoudsstrategie.
Meet- en regeltechnieker

Welke studies

 • Chemie : Chemie
 • Chemie
 • Chemie
 • Chemische procestechnieken duaal
 • Chemische procestechnieken duaal

Qualités

 • Handigheid
 • Nauwkeurigheid
 • Stressbestendig
 • Zelfstandigheid

Ontdek ook…

Bio-informaticus
Onderhoudstechnicus
Technicus rollend materieel
Aankoper
Industrieapotheker
Galenist
Laborant kwaliteitscontrol
Verantwoordelijke logistiek
Calculator
Tekenaar ontwerper (technisch tekenaar)
Process en productie kwalificatie en validatie engineer
Verantwoordelijke magazijn