« De VKHM-verantwoordelijke stelt een actieplan op, voert het plan uit en controleert de uitvoering ervan op het vlak van veiligheid, kwaliteit, hygiëne en milieu (VKHM) in het bedrijf. »

Als verantwoordelijke VKHW stel je een actieplan op, voer je het plan uit en controleer je de uitvoering ervan, en dit op vlak van de veiligheid, kwaliteit, hygiëne en het milieu. Bij grotere bedrijven zullen meerdere personen hiervoor verantwoordelijk zijn.

Je staat in contact met verschillende partners: klanten, leveranciers, directie, vakbondsafgevaardigden (voor veiligheidsissues), gemeentelijke en provinciale autoriteiten, hulpdiensten, vergunningsautoriteiten, analyselaboratoria, NGO’s (milieu), buurtbewoners,…

Je taken spitsen zich toe op:

Aandacht voor kwaliteit van producten. Procedures zijn strikt te volgen.
Naleven van de milieuwetgeving voor het bedrijf (vergunning en afgewezen vergunningen)
Opstellen van een veiligheidsbeleid in het bedrijf.
De wetgeving rond het welzijn op het werk naleven.

Activiteiten /Kwaliteit

 • Je stelt een kwaliteitsplan en -strategie op, je volgt de kwaliteitsnormen op.
 • Je definieert de kwaliteitsstandaarden.
 • Je ontwikkelt en valideert nieuwe analytische technieken.
 • Je voert audits uit van leveranciers.
 • Je volgt de administratie op.
 • Je volgt het budget en de planning van je departement op, controleert dit en rapporteert erover.
 • Veiligheid (mogelijk heb je hiervoor een specifiek diploma nodig)
 • Je zet een dynamisch systeem van risico-analyse op.
 • Je controleert of de wetgeving wordt nageleefd.
 • Je coördineert de operationele middelen bij een crisis.
 • Je doet voorstellen voor preventieve acties en correcties.
 • Je volgt de wettelijke controles op.
 • Milieu
 • Je volgt de nieuwe wetgeving op.
 • Je controleert of de wetgeving wordt nageleefd.
VKHM-verantwoordelijke

Welke studies

 • Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde : Natuur en milieu
 • Chemie
 • Industriële wetenschappen Chemie
 • Industriële wetenschappen Milieukunde
 • Agro- en Biotechnologie : Biotechnologie
 • Chemie : Biochemie
 • Chemie : Chemie
 • Chemie : Procestechnologie
 • Chemie : Milieuzorg
 • Bedrijfsmanagement : Toegepaste Bedrijfseconomie
 • Chemie : Procestechnologie
 • Chemie
 • Industriële wetenschappen : Chemie
 • Industriële wetenschappen: Bio-industriële wetenschappen
 • Chemie
 • Techniek-wetenschappen
 • Chemische procestechnieken
 • Chemische procestechnieken duaal

Qualités

 • Analytische geest 
 • Zelfstandigheid
 • Gevoel voor verantwoordelijkheid
 • Nauwkeurigheid
 • Organisatie

Ontdek ook…

Galenist
Chemisch ingenieur
Technisch coördinator
Bio-informaticus
Calculator
Process en productie kwalificatie en validatie engineer
Verantwoordelijke magazijn
Procesoperator logistiek (kaai-operator)
VKHM-verantwoordelijke
Plant manager (productieverantwoordelijke)
Verantwoordelijke klinische gegevensverwerking / Clinical Research Associate
Formulator