artikel

“Vandaag zal de zonnewind aan 600 km/s waaien; in de late namiddag volgt een hevige zonne-uitbarsting met gevaar op verhoogde deeltjesstraling.” Dergelijk ruimteweerbericht is een must indien we veilig naar Mars willen reizen.

Nu en dan razen er wolken van hoogenergetische deeltjes aan enorme snelheden doorheen ons zonnestelsel. Indien je je als astronaut op het pad van zo’n wolk bevindt, kun je maar beter in je ruimteschip blijven. Zo niet word je blootgesteld aan een hevig bombardement van kankerverwekkende deeltjesstraling. Zonne-uitbarstingen vormen niet alleen een gevaar voor astronauten maar kunnen bovendien ook satellieten ontregelen en ons GPS-signaal verstoren. De luchtvaart kan daardoor onverwacht ernstig in de war geraken. Een ruimteweerbericht kan hiervoor de oplossing zijn.

Lees ook…

artikel
Hoe sperma "herinneringen" doorgeeft aan de nakomelingen

Canadese onderzoekers hebben een mechanisme ontdekt dat los staat van het DNA en dat informatie over de levensomstandigheden van de vader doorgeeft aan de nakomelingen via het sperma. De onderzoekers hopen dat hun ontdekking zal leiden tot nieuwe manieren waarop we het doorgeven en voorkomen van ziekten kunnen bestuderen.

Women in stem
Al gehoord van "STEMinist"?

Kiezen tussen "brains" of "beauty"? Hoeft helemaal niet !

Françoise Chombar, voorzitter van het STEM-platform, denk alvast dat meisjes even geschikt voor wetenschap en techniek als jongens. En wij zijn daar zeker meer akkoord !

wjd
Wist je dat?

Daarmee kan je naar Pluto en terug!

coca cola fles
wat gebeurd er als je elke dag cola drinkt?

Dat cola niet bepaald geschikt is om dagelijks te nuttigen, is niks nieuws. Maar wat gebeurt er eigenlijk precies als je dagelijks een paar blikjes achterover slaat?

element
Berylium

Beryllium is een donkergrijs aardalkalimetaal. Het is een goed materiaal om röntgenvensters van te maken omdat deze straling gezien de lage massadichtheid van beryllium niet sterk wordt geabsorbeerd en het metaal aan de andere kant sterk genoeg is om een vacuümsysteem te kunnen afsluiten.

artikel 11
Van tandpasta naar tandtablet

Iedereen gebruikt gemiddeld 6 tot 10 tandpastatubes per jaar. Dat zijn 114,6 miljoen tubes die per jaar in België worden weggesmeten.

meme

Ontdek ook…