De biochemicus is de persoon die onderzoeken en analyses uitvoert in het laboratorium met als doel de structuur en de eigenschappen van levend materiaal en de chemische aspecten van de belangrijke vitale functies zoals vertering, groei en ouderdom te begrijpen.

De biochemicus onderzoekt ook de effecten die voeding, geneesmiddelen en hormonen op het organisme hebben. Hij/zij ontwikkelt ook serums, vaccins of methodes om voeding te bewaren. Hij/zij kan ook materiaal, processen of onderzoeks- en analysetechnieken ontwikkelen. Dit gevarieerde onderzoekswerk heeft als doel om praktische toepassingen te vinden in heel wat domeinen zoals de geneeskunde, de landbouw, de milieukunde of de biotechnologie.

Biochemicus

Welke studies

 • Biochemie en Biotechnologie: Moleculaire en cellulaire genbiotechnologie
 • Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie
 • Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie
 • Industriële wetenschappen Biochemie
 • Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie
 • Biochemie en Biotechnologie
 • Chemie : Biochemie
 • Bio-ingenieurswetenschappen : Chemie en voedingstechnologie
 • Biochemie en biotechnologie
 • Industriële wetenschappen : Chemie

Qualités

 • Nauwkeurigheid
 • Creativiteit
 • Nieuwsgierigheid
 • Handigheid

Ontdek ook…

Vorser O&O
Project Engineer
Onderhoudstechnicus
Ingenieur in de kunststofindustrie
Run engineer / Maintenance engineer
Tekenaar ontwerper (technisch tekenaar)
Bouwtoezichter
Laborant
Verpakker in de kunststofverwerkingsindustrie
Composietverwerker
Formulator
Bio-informaticus