Als calculator maak je kostenramingen, kostenanalyses en rendementsvergelijkingen. Daarnaast bepaal en vergoed je per vakgebied de prestaties van contractorfirma’s aan de hand van vastliggende criteria (onder meer tijdstabellen, eenheidsprijzen). Je neemt daarbij steeds de veiligheids- en technische voorschriften in acht.

Calculator

Welke studies

  • Bedrijfsmanagement : Algemene opleiding 
  • Bedrijfsmanagement : Logistiek management
  • Bedrijfsmanagement : Toegepaste Bedrijfseconomie
  • Business Management : International Business

Qualités

  • Logisch denken
  • Nauwkeurigheid en methode
  • Goed met cijfers
  • Methode
  • Organisatie

Ontdek ook…

Procesoperator
Meet- en regeltechnieker
Laborant kwaliteitscontrol
Preventieadviseur
Communicatieverantwoordelijke
Composietverwerker
Onderhoudstechnicus
Plant manager (productieverantwoordelijke)
Verantwoordelijke logistiek
Octrooigemachtigde
Formulator
Verantwoordelijke zorgsystemen