Als calculator maak je kostenramingen, kostenanalyses en rendementsvergelijkingen. Daarnaast bepaal en vergoed je per vakgebied de prestaties van contractorfirma’s aan de hand van vastliggende criteria (onder meer tijdstabellen, eenheidsprijzen). Je neemt daarbij steeds de veiligheids- en technische voorschriften in acht.

Calculator

Welke studies

  • Bedrijfsmanagement : Algemene opleiding 
  • Bedrijfsmanagement : Logistiek management
  • Bedrijfsmanagement : Toegepaste Bedrijfseconomie
  • Business Management : International Business

Qualités

  • Logisch denken
  • Nauwkeurigheid en methode
  • Goed met cijfers
  • Methode
  • Organisatie

Ontdek ook…

Verantwoordelijke magazijn
Run engineer / Maintenance engineer
Laborant
Procesoperator
Technisch coördinator
Productieploegleider
Machineregelaar kunststofverwerking
Ingenieur in de kunststofindustrie
Biochemicus
VKHM-verantwoordelijke
Chemisch ingenieur
Calculator