Als calculator maak je kostenramingen, kostenanalyses en rendementsvergelijkingen. Daarnaast bepaal en vergoed je per vakgebied de prestaties van contractorfirma’s aan de hand van vastliggende criteria (onder meer tijdstabellen, eenheidsprijzen). Je neemt daarbij steeds de veiligheids- en technische voorschriften in acht.

Calculator

Welke studies

  • Bedrijfsmanagement : Algemene opleiding 
  • Bedrijfsmanagement : Logistiek management
  • Bedrijfsmanagement : Toegepaste Bedrijfseconomie
  • Business Management : International Business

Qualités

  • Logisch denken
  • Nauwkeurigheid en methode
  • Goed met cijfers
  • Methode
  • Organisatie

Ontdek ook…

Technisch coördinator
Laborant kwaliteitscontrol
Productieploegleider
Run engineer / Maintenance engineer
Technicus rollend materieel
Vorser biotechnologie
Calculator
VKHM-verantwoordelijke
Productieoperator
Procesoperator logistiek (kaai-operator)
Chemisch ingenieur
Bouwtoezichter