Als calculator maak je kostenramingen, kostenanalyses en rendementsvergelijkingen. Daarnaast bepaal en vergoed je per vakgebied de prestaties van contractorfirma’s aan de hand van vastliggende criteria (onder meer tijdstabellen, eenheidsprijzen). Je neemt daarbij steeds de veiligheids- en technische voorschriften in acht.

Calculator

Welke studies

  • Bedrijfsmanagement : Algemene opleiding 
  • Bedrijfsmanagement : Logistiek management
  • Bedrijfsmanagement : Toegepaste Bedrijfseconomie
  • Business Management : International Business

Qualités

  • Logisch denken
  • Nauwkeurigheid en methode
  • Goed met cijfers
  • Methode
  • Organisatie

Ontdek ook…

Galenist
Laborant kwaliteitscontrol
Analist in de farmaceutica
Productieoperator biofarma
Preventieadviseur
Bouwtoezichter
Technicus rollend materieel
Verantwoordelijke klinische gegevensverwerking / Clinical Research Associate
Onderhoudstechnicus
Productieoperator
Ingenieur in de kunststofindustrie
Calculator