« De laborant assisteert de onderzoekers in hun werk zodat die zich nog meer kunnen toespitsen op het ontwerp, de reflectie en de voortgang van hun onderzoek. »

Als laborant werk je mee aan de ontwikkeling van nieuwe producten of van nieuwe innovatieve productietechnieken. Je monteert de toestellen voor experimenten, voert metingen uit en test nieuwe processen of producten uit. Dat gebeurt in een laboratorium.

Je maakt deel uit van een team waarbinnen je de onderzoekers ondersteunt. Jouw functie binnen het team is om syntheses te maken (verbindingen samenstellen), de resultaten te analyseren en de verschillende parameters te variëren om de beste resultaten te bekomen.
Je voert experimenten en analyses uit, maar volgt daarbij nauwgezet een vastliggend protocol. Je stelt de te gebruiken toestellen af. Vaak gaat het om high tech materiaal. Je gebruikt en doet het onderhoud van het materiaal in het laboratorium en controleert de kwaliteit van de producten.

Je houdt nauwkeurig de observaties en resultaten bij nieuwe handelingen up-to-date, om zo een rapport te kunnen opstellen met een analyse van de resultaten en eventuele aanbevelingen.

In sommige ondernemingen, vooral farmaceutische bedrijven, moet je tijdens het werk strikte kwaliteitsnormen (Good Laboratory Practices) en hygiënevoorschriften (steriele omgeving) naleven.

Activiteiten

 • Je monteert de toestellen die nodig zijn voor de experimenten (lens, grondstoffen,…) en stelt ze af.
 • Je maakt nieuwe samenstellingen en volgt daarbij de synthese of nieuwe formule opgesteld door de O&O-onderzoeker of formulator.
 • Je meet en analyseert de chemische, fysieke en biochemische eigenschappen om een nieuwe substantie te kunnen definiëren.
 • Je helpt bij het bepalen van de beste parameters (temperatuur, druk, tijd, concentratie van reagerende stoffen, spanning,…) om de syntheseprocedures (productie van product) te optimaliseren.
 • Je bent constant in contact met je team om de vooruitgang te bespreken zodat je kan reageren in geval van problemen.
 • Je stelt een uitgebreid rapport op van de resultaten en het geleverde werk.
Laborant

Welke studies

 • Chemie : Biochemie
 • Chemie : Chemie
 • Chemie : Procestechnologie
 • Chemie : Milieuzorg
 • Industriële wetenschappen : Chemie
 • Chemie
 • Chemische procestechnieken
 • Chemische procestechnieken duaal

Qualités

 • Nauwkeurigheid
 • Reactievermogen
 • Creativiteit
 • Organisatie
 • Hygiëne

Ontdek ook…

Preventieadviseur
Bouwtoezichter
Galenist
Verantwoordelijke logistiek
Vorser biotechnologie
Bio-informaticus
Productieoperator biofarma
Verantwoordelijke magazijn
Vorser O&O
Aankoper
Calculator
Octrooigemachtigde