« De milieu-ingenieur geeft advies over de milieuzorg in het bedrijf. »

De milieu-ingenieur is verantwoordelijk voor adviezen betreffende milieuzorg in het bedrijf. Het management en de afdelingen zoals de productie, het onderhoud en de nutsvoorzieningen,… roepen daarvoor je hulp in.
Als milieu-ingenieur volg je emissie(cijfer)s op en grijp je in bij afwijkende waarden, je stelt verbeteringsprojecten voor en je bent verantwoordelijk voor de meet- en detectieapparatuur. Je speelt in dit alles een motiverende rol voor collega’s.
Een milieu-ingenieur kan soms tot een breder team behoren en gespecialiseerd zijn in bepaalde deelaspecten zoals bijvoorbeeld geluid, water(zuivering), lucht of bodem.
Je bent als milieu-ingenieur ook betrokken bij de communicatie met allerlei externe stakeholders. Naast de wetgevende en controlerende autoriteiten (bv. milieu-inspectie) horen daar soms ook de buurtbewoners en zelfs actiegroepen bij.
Je werkt in een kantoor binnen de onderneming, maar je komt overal in de fabriek: zowel op de werkvloer als bij de directie. Ook buiten de fabriek word je soms afgevaardigd om het bedrijf te vertegenwoordigen bij werkgroepen of comités over milieukwesties.

Activiteiten

 1. Je volgt de wetgeving met betrekking tot milieu op en past deze toe.
 2. Je zorgt ervoor dat interne milieurichtlijnen opgevolgd worden.
 3. Opzoekwerk en rapportering zijn een essentieel onderdeel van de job.
 4. Je hebt veel contact met externe milieudeskundigen en soms speel je hier een coördinerende rol.
 5. Je houdt de vinger aan de pols van de milieuprestaties van de onderneming.
Milieu-ingenieur

Welke studies

 • Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie
 • Biologie
 • Milieu- en preventiemanagement
 • Agro- en Biotechnologie : Biotechnologie
 • Chemie : Milieuzorg
 • Bio-ingenieurswetenschappen : Chemie en voedingstechnologie

Qualités

 • Nauwkeurigheid
 • Zin voor strategische analyse en synthese
 • Teamwork
 • Nieuwsgierigheid
 • Redactionele vaardigheden

Ontdek ook…

Bouwtoezichter
Productieoperator biofarma
Vorser O&O
Verpakker in de kunststofverwerkingsindustrie
Machineregelaar kunststofverwerking
Plant manager (productieverantwoordelijke)
Aankoper
Technisch coördinator
Calculator
Meet- en regeltechnieker
Vorser biotechnologie
Onderhoudstechnicus