« "De productie-verantwoordelijke leidt het volledige productieproces. " »

Een plant manager heeft de algemene leiding van een productie-installatie wat betreft de hoeveelheid, de kwaliteit, het milieu, de veiligheid en het personeel.
In een productie-eenheid wordt doorgaans één product of productfamilie gemaakt. Als de productie-eenheid volcontinu draait, is er meestal een controlekamer aan verbonden.
De plant manager of productieverantwoordelijke informeert bij het begin van de werkdag hoe alles loopt en of er ('s nachts of in de vroege ochtend) problemen geweest zijn. Meestal volgt er dan een korte vergadering met de ploegleider(s) en andere verantwoordelijken.
Als productieverantwoordelijke ben je bij heel wat activiteiten betrokken - dikwijls ook buiten de eigen eenheid. Leidinggeven aan mensen vormt het belangrijkste onderdeel van je taak. Je wordt voortdurend aangesproken, mensen vragen raad, je moet beslissingen nemen, bijsturen, motiveren,...
De productieverantwoordelijke moet alle aspecten van zijn/haar eenheid in de gaten houden: vergunningen, personeelszaken, het ploegensysteem, milieuzaken...
Ook vergaderen met de staf, collega-productieverantwoordelijken op de site, je eigen baas en met andere mensen uit de onderneming (in werkgroepen bijvoorbeeld) vergt veel tijd.

Activiteiten

 • Je geeft leiding aan de mensen die samen een productie-eenheid runnen: operators, ploegleiders, specialisten, één of meerdere ingenieurs, administratieve krachten...
 • Je bent het aanspreekpunt voor iedereen die tot de productie-eenheid behoort en neemt beslissingen.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de siteleader of CEO van de onderneming.
Plant manager (productieverantwoordelijke)

Welke studies

 • Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie
 • Chemical and Materials Engineering
 • Chemie
 • Industriële wetenschappen Biochemie
 • Industriële wetenschappen Chemie
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Chemie

Qualités

 • Team aansturen
 • Creativiteit
 • Stressbestendig
 • Analytische geest
 • Voorzorgsmaatregelen 

Ontdek ook…

Plant manager (productieverantwoordelijke)
VKHM-verantwoordelijke
Bouwtoezichter
Calculator
Laborant kwaliteitscontrol
Verpakker in de kunststofverwerkingsindustrie
Run engineer / Maintenance engineer
Verantwoordelijke magazijn
Onderhoudstechnicus
Tekenaar ontwerper (technisch tekenaar)
Productieploegleider
Verantwoordelijke klinische gegevensverwerking / Clinical Research Associate