« De preventieadviseur is verantwoordelijk voor het belangrijkste aspect in een chemisch bedrijf, namelijk de veiligheid. »

Als preventieadviseur geef je advies geven aan de verschillende bedrijfseenheden betreffende veiligheid. Je waakt over de toepassing van de wettelijke en bedrijfseigen veiligheidsverplichtingen en je vertaalt deze naar de bedrijfscontext. Je organiseert en coördineert interne veiligheidsstudies.

Je staat in voor het allerbelangrijkste in een chemische onderneming: veiligheid. Dit geldt voor zowel (productie)installaties en werkmethoden, als voor de individuele veiligheid van alle medewerkers en van de omgeving van de fabriek. Een belangrijk deel van de job is anderen adviseren over veiligheid. Het management en afdelingen zoals productie, onderhoud, nutsvoorzieningen ... roepen je hulp daarvoor in. Je speelt daarbij ook een motiverende rol. Je bent een vaste partner bij het maken van risicoanalyses. Je stelt preventieplannen op en ontwikkelt een veiligheidsstrategie op korte en lange termijn. Je geeft opleiding in veilig werken en werkt veiligheidsinstructies uit. Je weet bedrijfsmedewerkers op alle niveaus te motiveren om veilig te werken. Je bent een belangrijke gesprekspartner bij het opstellen van het bedrijfsbeleid op het vlak van persoonlijke beschermingsmiddelen. Je volgt de wetgeving en interne richtlijnen op de voet op – heel wat opzoekwerk en rapportering maken deel uit van de job.

Preventieadviseur

Welke studies

 • Milieu- en preventiemanagement
 • Milieu- en preventiemanagement
 • Psychologie : Algemene opleiding
 • Sociaal werk : Personeelswerk
 • Personeelswerk

Qualités

 • Organisatie
 • Nauwkeurigheid en precisie
 • Analytisch vermogen en logisch denken
 • Kritische geest
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Goed in menselijke omgang
 • Zelfstandigheid

Ontdek ook…

Process en productie kwalificatie en validatie engineer
Laborant
Meet- en regeltechnieker
Bio-informaticus
Onderhoudstechnicus
Verantwoordelijke logistiek
Verpakker in de kunststofverwerkingsindustrie
Run engineer / Maintenance engineer
Communicatieverantwoordelijke
Biochemicus
Milieu-ingenieur
Productieoperator