« Hij/zij controleert de voortgang van het chemische proces via een computer in de controlezaal of rechtstreeks in de installatie. »

De procesoperator bestuurt de installatie die via een chemisch proces van een grondstof een eindproduct of tussenproduct maakt (productieproces).
Je controleert het verloop van het chemische proces via de computer in de controlekamer of aan de installatie zelf.
Je werkt meestal in teamverband.
Wanneer er problemen opduiken, zal je dat rapporteren en een oplossing zoeken.
De procesoperator zorgt er voor dat de installaties en hun omgeving netjes blijven.
Bij dit alles worden strenge werkregels gevolgd en ook de voorschriften op het vlak van veiligheid, milieu en kwaliteit moeten worden nageleefd.

Activiteiten

 • Bedienen van apparatuur voor opslag, transport, doseren, mengen, scheiden en apparatuur voor natuurkundige en scheikundige bewerkingen.
 • Werken met meet-, regel- en stuurapparatuur.
 • Nemen en beoordelen van monsters.
 • Kunnen omgaan met grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten van het productieproces.
 • Bedienen van hulpvoorzieningen voor onder meer stoom, water, lucht die nodig zijn voor het productieproces.
 • Verrichten van eenvoudig onderhoud.
Procesoperator

Welke studies

 • Chemie
 • Chemische procestechnieken
 • Chemische procestechnieken duaal

Qualités

 • Reactievermogen, nauwkeurigheid, methode en beschikbaarheid
 • Behendigheid
 • Coördinatievermogen van de bewegingen
 • Voortdurende aandacht, stressbestendig, zelfbeheersing
 • Oog voor kwaliteit
 • Aanpassingsvermogen en leergierig
 • Flexibel en lichaamshygiëne

Ontdek ook…

VKHM-verantwoordelijke
Meet- en regeltechnieker
Aankoper
Verantwoordelijke magazijn
Productieoperator biofarma
Verpakker in de kunststofverwerkingsindustrie
Octrooigemachtigde
Ingenieur in de kunststofindustrie
Bio-informaticus
Run engineer / Maintenance engineer
Procesoperator logistiek (kaai-operator)
Verantwoordelijke logistiek