« De productiechef in de kunststofindustrie bereidt de grondstoffen en het verpakkingsmateriaal voor zodat de productie kan opstarten. »

De productiechef in de kunststofindustrie bereidt de grondstoffen en het verpakkingsmateriaal voor zodat de productie kan opstarten.

Hij/zij voert visuele controles uit op de afgewerkte producten en neemt regelmatig stalen om steekproeven uit te voeren.

Hij/zij houdt gegevens over de productie en de controles bij en signaleert eventuele problemen.
Hij/zij speelt ook een rol bij het onderhoud van de machines en zorgt er mee voor dat de werkplaats goed onderhouden en schoon blijft. Daarvoor werkt hij/zij steeds volgens instructies en vastgelegde procedures en richtlijnen op het vlak van veiligheid, milieu en kwaliteit.

Soms werkt de productiechef in de kunststofindustrie voor bestellingen uit de voedingssector waar hygiëne erg belangrijk is. 

Activiteiten:

 • De dagelijkse planning en de productiefiches raadplegen, overleg over de uit te voeren taken in functie van de planning en organisatie van het werk.
 • De grondstoffen en het verpakkingsmateriaal voorbereiden.
 • Actie ondernemen bij storingen of pannes, hulp vragen en de waarschuwingen activeren.
 • Inpakken en monteren van (half) afgewerkte producten.
 • Nagaan of de machines een onderhoud nodig hebben en dit aangeven, het onderhoudsteam eventueel ondersteunen.
 • Schoonmaaktaken: de strook op de juiste plaats leggen en de werkplek in het algemeen schoon houden.
 • De kwaliteit bewaken, stalen nemen met als doel om de kwaliteitsnormen te respecteren.
 • Het administratieve werk opvolgen, productie- en controlefiches invullen.
 • Het eigen kennis- en ervaringsniveau verbeteren alsook dan van anderen.
Productiechef in de kunststofindustrie

Welke studies

 • Bedrijfsmanagement : Algemene opleiding 
 • Industriële wetenschappen : Chemie
 • Industriële wetenschappen: Bio-industriële wetenschappen

Qualités

 • Nauwkeurigheid, precisie en methode
 • Richtlijnen en regelgeving respecteren
 • Analytisch vermogen en redenering
 • Geduld
 • Zelfstandigheid
 • Gevoel voor schoonheid
 • Creativiteit

Ontdek ook…

Industrieapotheker
Regulatory affairs verantwoordelijke
Verantwoordelijke zorgsystemen
Laborant kwaliteitscontrol
Milieu-ingenieur
Bouwtoezichter
Octrooigemachtigde
Productieoperator biofarma
Tekenaar ontwerper (technisch tekenaar)
Technicus rollend materieel
Communicatieverantwoordelijke
Productieploegleider