« De maintenance engineer is verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van de installaties binnen een eenheid (productie of voorziening van gas, elektriciteit en andere benodigdheden) of binnen de hele fabriek. De maintenance engineer ziet toe op de go »

"Beschrijving
De maintenance engineer is verantwoordelijk voor het lopende onderhoud van de installaties van een eenheid (productie- of nutsvoorzieningen) of van de hele fabriek. Je waarborgt de goede werking ervan. Er is binnen een productie-installatie vaak een grote variatie aan soorten machines, toestellen en merken.

De werkmethodes van de maintenance engineer worden deels bepaald door algemene praktijkregels voor elektromechanisch onderhoud en deels door context specifieke elementen zoals de aanwezige machines en kenmerken van grondstoffen die verwerkt worden in de productie-installaties.

De werkcontext evolueert voortdurend door onder meer aanpassingen aan de productie-installaties, verandering in het productieproces, technische evoluties, verandering in de verhouding tussen bedrijfsinterne en uitbestede onderhoudsdiensten.

Activiteiten

 • Aansturen van onderhoudsmedewerkers en zorgen voor een goede communicatie met alle betrokken partijen.
 • De opvolging van de onderhoudsprocessen (preventief, curatief en predictief) aan de installaties en machines.
 • Het uitvoeren van de nodige troubleshooting bij falingen en repetitieve problemen.
 • Het uitwerken en implementeren van voorstellen ter verbetering, dit zowel op gebied van mechanisch onderhoud als op organisatorisch vlak.
 • Het voorbereiden en leiden van de intensieve shut-down activiteiten.
 • De uitvoering en opvolging van investeringsprojecten binnen de maintenance omgeving.
 • Het onderhouden van contacten met constructeurs, onderhoudsfirma's en leveranciers.
Run engineer / Maintenance engineer

Welke studies

 • Ingenieurswetenschappen: Elektronica- en informatietechnologie
 • Ingenieurswetenschappen Chemische technologie
 • Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-elektrotechniek : Regeltechniek en Automatisering

Qualités

 • Aanpassingsvermogen
 • Precisie
 • Reactievermogen
 • Synthetisch vermogen

Ontdek ook…

Productieoperator biofarma
Vorser O&O
Machineregelaar kunststofverwerking
Biochemicus
Galenist
Productieoperator
Formulator
Technicus rollend materieel
Productiechef in de kunststofindustrie
Ingenieur in de kunststofindustrie
Communicatieverantwoordelijke
Regulatory affairs verantwoordelijke