« De belangrijkste taken in dit departement zijn het laden, uitladen, de opslag en de verzending van goederen »

Je bent verantwoordelijk voor een groot of klein magazijn, distributiecentrum, tank- of silopark...

Naargelang de aard van je bedrijf krijg je te maken met grondstoffen, halffabricaten of afgewerkte producten.

Je geeft leiding aan een mogelijk grote groep mensen.

De kernopdracht van jouw afdeling is het laden, lossen, opslaan en verzenden van goederen. Die kunnen allerlei vormen aannemen, naargelang het bedrijf waarvoor je werkt: vloeistoffen, gassen, poeders, korrels, (half)afgewerkte producten... Soms is ook het verpakken van de goederen toegewezen aan jouw afdeling.

Veiligheid is je topprioriteit, direct gevolgd door efficiëntie. De meestal complexe goederenstromen vereisen een logische, gestructureerde aanpak met weinig of geen ruimte voor improvisatie. Als je verbonden bent aan een fabriek, staat jouw afdeling op de scheiding tussen de buitenwereld en de productie.

Verantwoordelijke logistiek

Welke studies

  • Bedrijfsmanagement : Logistiek management
  • Bedrijfsmanagement : Toegepaste Bedrijfseconomie
  • Logistiek, transport en mobiliteit
  • VDAB Opleidingen

Qualités

  • De veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de verwerkte producten nauwkeurig naleven.
  • De verwerking aanpassen aan het type product (gewicht, breekbaarheid, enz.).
  • De deadlines respecteren (leveringen-verzendingen).
  • Het controleproces respecteren.

Ontdek ook…

Aankoper
Communicatieverantwoordelijke
Verantwoordelijke magazijn
Formulator
Vorser biotechnologie
Laborant
Verantwoordelijke logistiek
Calculator
Galenist
Productieoperator biofarma
Plant manager (productieverantwoordelijke)
Verpakker in de kunststofverwerkingsindustrie