artikel

Dans le monde, la plus grande façon dont nous produisons de l'électricité est par les centrales nucléaires. Mais l'énergie nucléaire a aussi une très mauvaise image. Considérez les dangers des déchets radioactifs causés par ces centrales électriques. Mais alors pourquoi encore l'utiliser?

Qu'est-ce que l'énergie nucléaire?

L'énergie nucléaire est l'énergie libérée lorsque les atomes fusionnent ou se désintègrent. Lorsque les atomes fusionnent, on parle de fusion nucléaire. Lorsque les atomes se désagrègent, on parle de fission nucléaire. La fusion est le processus qui fait brûler le soleil. La fission nucléaire est le processus que nous utilisons pour produire notre électricité.

Et cela a aussi ses avantages. Presque aucun CO2 n'est rejeté dans une centrale nucléaire. L'augmentation des émissions de CO2 au cours du siècle dernier est la principale cause du changement climatique actuel. Une centrale nucléaire produit également beaucoup d'électricité. Et la matière première nécessaire (uranium) est relativement bon marché. Il y a beaucoup d'uranium disponible dans le monde.

Lees ook…

artikel
Een nieuw alternatief voor pesticiden!

De universiteit van Idaho heeft een biologisch gewassenbeschermingsmiddel ontwikkelt. Deze is gemaakt op basis van mosterd en is onschadelijk van de natuur terwijl het de gewassen beschermt. Het is vooral gespecialiseerd in het remmen van kiemen in aardappelen. Het voorgaande product dat daarvoor zorgde is sinds 8 oktober 2020 verboden. Dus deze uitvinding komt als een geschenk uit de hemel.

element
Natrium

Natrium is een zilverkleurig alkalimetaal. Natrium is al lange tijd bekend in allerlei verbindingen. Tijdens de Middeleeuwen werden natriumhoudende verbindingen gebruikt als middel tegen hoofdpijn. Ook is het 1 van de grootste bestanddelen van natriumchloride (keukenzout).

element
koolstof

Koolstof is een niet-metaal dat in veel verschillende vormen voorkomt. In de natuur komt koolstof in diamant, grafiet, amorfe koolstof en het zeldzame lonsdaleïet voor. Ook het menselijk lichaam bestaat voor 23% uit koolstof.

Ontdek ook…