artikel

Dans le monde, la plus grande façon dont nous produisons de l'électricité est par les centrales nucléaires. Mais l'énergie nucléaire a aussi une très mauvaise image. Considérez les dangers des déchets radioactifs causés par ces centrales électriques. Mais alors pourquoi encore l'utiliser?

Qu'est-ce que l'énergie nucléaire?

L'énergie nucléaire est l'énergie libérée lorsque les atomes fusionnent ou se désintègrent. Lorsque les atomes fusionnent, on parle de fusion nucléaire. Lorsque les atomes se désagrègent, on parle de fission nucléaire. La fusion est le processus qui fait brûler le soleil. La fission nucléaire est le processus que nous utilisons pour produire notre électricité.

Et cela a aussi ses avantages. Presque aucun CO2 n'est rejeté dans une centrale nucléaire. L'augmentation des émissions de CO2 au cours du siècle dernier est la principale cause du changement climatique actuel. Une centrale nucléaire produit également beaucoup d'électricité. Et la matière première nécessaire (uranium) est relativement bon marché. Il y a beaucoup d'uranium disponible dans le monde.

Lees ook…

meme
SpacEx
Hoe krijgen we een raket de ruimte in?

Onlangs waren we getuige van de eerste commerciële bemande raketlancering. SpaceX van Elon Musk schreef daarmee geschiedenis. Bij een lancering komt heel wat wetenschap aan te pas, dus ook chemische reacties.

element
Natrium

Natrium is een zilverkleurig alkalimetaal. Natrium is al lange tijd bekend in allerlei verbindingen. Tijdens de Middeleeuwen werden natriumhoudende verbindingen gebruikt als middel tegen hoofdpijn. Ook is het 1 van de grootste bestanddelen van natriumchloride (keukenzout).

artikel 11
Van tandpasta naar tandtablet

Iedereen gebruikt gemiddeld 6 tot 10 tandpastatubes per jaar. Dat zijn 114,6 miljoen tubes die per jaar in België worden weggesmeten.

meme
element
Zwavel

Zwavel is een geel niet-metaal. In de chemische industrie wordt zwavel veelvuldig gebruikt als grondstof voor velerlei verbindingen. Belangrijke afnemers van zwavel zijn de productie van zwavelzuur en de rubberindustrie waar het wordt gebruikt voor het vulkaniseren Andere toepassingen zijn grondstof voor kunstmest, reductor in vuurwerk en vroeger werd het ook in lucifers gebruikt: zwavelstokjes.

hondenneus
Een hondenneus in je smartphone

Een hondenneus is zeer goed in het opmerken van verschillende, specifieke geuren. Alexander Cruz (KU Leuven – VUB – Imec) zoekt naar een manier om er één in je smartphone te verwerken.

Ontdek ook…