artikel

Cette solution est une nouvelle technique de dessalement de l'eau de mer, plus efficace, plus rapide, moins énergivore et moins polluante que le dessalement pratiqué actuellement dans le monde. Cependant, fin 2020, la fine équipe a réussi à créer une structure hybride unique, combinant des canaux d'eau artificiels et une matrice en polyamide. Le résultat: une membrane biométrique qui ressemble à une superstructure en forme d'éponge. Il ne laisse passer que les molécules d'eau et le courant qui le traverse est trois fois supérieur à celui des membranes actuelles. A terme, cette technique, réalisée à l'échelle industrielle, permettra d'économiser 12% sur l'énergie nécessaire au dessalement aujourd'hui.

Lees ook…

artikel
De Antwerpse chemiesector kleurt een beetje groener dankzij dit project

De chemische industrie verduurzamen. Dat is de missie van BlueChem, een ambitieus initiatief om start-ups te helpen bij innovaties in chemie en kunststoffen. Ze spitsen zich toe op innovatie in klimaat- en milieuvriendelijke chemie. Denk aan hernieuwbare chemicaliën en methodes om afval- en nevenstromen beter te benutten.

artikel
Wetenschappers hebben de kleinste boot ooit gemaakt

Onderzoekers van de universiteit van Leiden hebben een boot gebouwd. Maar niet zomaar eentje: een minuscuul klein exemplaar. Het bootje is zo uniek, dat hij zelfs het allerkleinste 3D-geprinte schip ter wereld is. We kunnen er dus niet mee de oceaan op. Maar het bootje kan ons wel veel nieuwe inzichten verschaffen over zogenaamde ‘microzwemmers’.

meme 8 NL
artikel
Er kunnen hormoonverstoorders in cosmetica zitten en maar weinig mensen weten dat

Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen die de werking van hormonen in ons lichaam in de war kunnen sturen. Vaak gaat het om stoffen in alledaagse gebruiksvoorwerpen zoals voedselverpakkingen, speelgoed, verzorgingsproducten en kledij. Ze komen in contact met onze huid, we ademen ze in en we krijgen ze binnen via onze voeding.

Ontdek ook…