artikel

Cette solution est une nouvelle technique de dessalement de l'eau de mer, plus efficace, plus rapide, moins énergivore et moins polluante que le dessalement pratiqué actuellement dans le monde. Cependant, fin 2020, la fine équipe a réussi à créer une structure hybride unique, combinant des canaux d'eau artificiels et une matrice en polyamide. Le résultat: une membrane biométrique qui ressemble à une superstructure en forme d'éponge. Il ne laisse passer que les molécules d'eau et le courant qui le traverse est trois fois supérieur à celui des membranes actuelles. A terme, cette technique, réalisée à l'échelle industrielle, permettra d'économiser 12% sur l'énergie nécessaire au dessalement aujourd'hui.

Lees ook…

meme
Er zijn ongeveer 350.000 chemicaliën in omloop

En van een groot deel weten we te weinig. In bijna alles wat we gebruiken worden chemicaliën verwerkt. Maar hoeveel verschillende stoffen zijn er eigenlijk? Op die hamvraag wilde een onderzoeksteam in een nieuwe studie een antwoord formuleren. De laatste keer dat dit werd onderzocht bleken er ruim 100.000 verschillende industriële chemicaliën te bestaan. Maar dat blijken er nu veel meer te zijn: zo rond de 350.000.

Wat zijn chemicaliën?

meme
element
Fluor

Het element fluor komt in monoatomische vorm niet voor in de natuur. Het komt uitsluitend voor in verbinding met andere elementen.

meme
artikel
Waarom is Astaat de zeldzaamste stof op aarde?

Astaat is zo zeldzaam dat niet bekend is hoe het eruitziet, daarnaast zouden hoeveelheden die groot genoeg zijn om met het blote oog waar te nemen meteen verdampen door de intense radioactiviteit.

Astaat komt van nature nauwelijks op aarde voor, de totale hoeveelheid in de aardkorst op enig moment bedraagt nog geen 30 gram. Astaat ontstaat heel even als vervalproduct in uranium- en thoriumertsen in sommige vervalketens. Deze isotopen vervallen echter zelf binnen enkele seconden weer tot andere elementen.

meme

Ontdek ook…